Privacyverklaring

Kiwanis club Bergen op Zoom, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Kiwanis Bergen op Zoom, Dahliastraat 94a, 4613DP Bergen op Zoom
Emailadres: bergenopzoom@kiwanis.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken:
Kiwanis Club Bergen op Zoom verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten/ producten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
· Voor- en achternaam
· Adresgegevens
· IP adres (automatisch)
· Telefoonnummer
· E-mailadres

Met welk doel wij persoonsgegevens verwerken:
Kiwanis Club Bergen op Zoom verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
· om diensten/ producten aan u te leveren;
· als wij hier wettelijk toe verplicht zijn (zoals belastingdienst)
· om u te informeren over onze diensten

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:
Kiwanis Club Bergen op Zoom bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. In de regel worden uw gegevens bewaard tot 7 jaar nadat u de laatste factuur/order van ons heeft ontvangen, wat volgt uit de fiscale bewaarplicht.

Delen van persoonsgegevens met derden:
Kiwanis Club Bergen op Zoom verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Kiwanis Club Bergen op Zoom blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Kiwanis Club Bergen op Zoom gebruikt functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Gebruik functionele cookies
· Om te onthouden of iemand de cookiemelding heeft weggeklikt/verborgen.
· Op het contact-formulier als onderdeel van anti-spam maatregelen.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Kiwanis Club Bergen op Zoom en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar bergenopzoom@kiwanis.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Kiwanis Club Bergen op Zoom wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:
Kiwanis Club Bergen op Zoom neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Deze maatregelen omvatten o.a.:
· logische toegangscontrole, gebruik makend van sterke wachtwoorden;
· organisatorische maatregelen voor toegangsbeveiliging;
· beveiliging van netwerkverbindingen;
· backups ter voorkoming van gegevensverlies;
· updatebeleid voor gebruikte software.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via bergenopzoom@kiwanis.nl

Wijzigingen privacyverklaring
Kiwanis Club Bergen op Zoom behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring.(Download de Privacyverklaring als PDF bestand.)

Winkelwagen

Geen artikelen in winkelwagen.
© 2018 - 2023 Kiwanis BOZ | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel